Η INTERAMERICAN φιλοξένησε, στις 18-20 Σεπτεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα, την τριήμερη, 3η εντός του 2019 Συνάντηση της EURAPCO για την Υγεία.

Η INTERAMERICAN φιλοξένησε, στις 18-20 Σεπτεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα, την τριήμερη, 3η εντός του 2019 Συνάντηση της EURAPCO για την Υγεία. Συμμετείχαν στελέχη από τις εταιρείες μέλη της κοινοπραξίας: INTERAMERICAN (3 στελέχη), Achmea (2 στελέχη), Union, Caser, Covéa, Gothaer, Länsförsäkringar, Local Tapiola, Reale Group, ένας project manager από τη EURAPCO και προσκεκλημένοι ομιλητές εταιρειών εκτός κοινοπραξίας, από τις Kaser Permanente (Η.Π.Α.) και Kavo Kerr (Γερμανία).

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Συμμετείχαν στελέχη από τις εταιρείες μέλη της κοινοπραξίας: INTERAMERICAN (3 στελέχη), Achmea (2 στελέχη), Union, Caser, Covéa, Gothaer, Länsförsäkringar, Local Tapiola, Reale Group. Ένας project manager από τη EURAPCO και προσκεκλημένοι ομιλητές εταιρειών εκτός κοινοπραξίας. Από τις Kaser Permanente (Η.Π.Α.) και Kavo Kerr (Γερμανία).

Η ελληνική εταιρεία επιλέγεται τακτικά ως έδρα για τις συναντήσεις εργασίας των εταιρειών μελών της EURAPCO ειδικότερα για τα θέματα Υγείας. Προς επιβεβαίωση της διεθνούς αναγνώρισης της καινοτόμου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της INTERAMERICAN στον τομέα.

Τους συνέδρους απασχόλησαν τα θέματα ολοκληρωμένης περίθαλψης με συνδυασμό ασφάλισης και υπηρεσιών, οι εξελίξεις στην οδοντιατρική και οι ευκαιρίες για τις εταιρείες να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασφαλισμένους. Συζητήθηκαν θέματα, επίσης, για τις στρατηγικές υγειονομικής περίθαλψης, τη μακροχρόνια φροντίδα και ακόμη, ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων της EURAPCO για το επόμενο έτος. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Γιώργος Βελιώτης, πρόεδρος του EURAPCO Health Group και γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN, ξενάγησε τους συνέδρους στο Medifirst, το πρότυπο πολυιατρείο πρωτοβάθμιας φροντίδας της εταιρείας στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Κοινοπραξία μεγάλων ασφαλιστικών

Η EURAPCO αποτελεί κοινοπραξία μεγάλων ασφαλιστικών οργανισμών της Ευρώπης. Συγκεκριμένα των: Medifirst(Ολλανδία), Caser (Ισπανία), Covéa (Γαλλία), Gothaer (Γερμανία), Länsförsäkringar (Σουηδία), Local Tapiola (Φινλανδία), Swiss Mobiliar (Ελβετία) και Reale Group (Ιταλία). Οι εν λόγω εταιρείες, μαζί με τις θυγατρικές τους σε 20 χώρες συνολικά, ασφαλίζουν 43 εκατ. πελάτες. Απασχολούν περίπου 63.000 εργαζομένους. Τα συνολικά ασφάλιστρα των εταιρειών της Medifirstανήλθαν το 2018 σε 54,6 δισ. ευρώ. Ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια είναι 332,5 δισ. ευρώ (στοιχεία 2018).

Η κοινοπραξία στοχεύει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών που παρέχονται στους Medifirst. Όπως και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εταιρειών μελών. Οι Medifirstμέλη συμμετέχουν σε κοινά Medifirst. Στόχο έχουν να βελτιώνουν τις υπηρεσίες, συμβάλλοντας καθοριστικά στις εξελίξεις της ασφάλισης και των υπηρεσιών. Στους άξονες διαχείρισης της μακροβιότητας, της πρόληψης, του ελέγχου και του κόστους. Αλλά και της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στην Υγεία.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα