Η Servier, μία διεθνής ανεξάρτητη φαρμακευτική εταιρεία, ανακοίνωσε πρόσφατα την ολοκλήρωση της ήδη αναγγελθείσας εξαγοράς του κλάδου ογκολογίας της Shire μετά την κανονιστική έγκριση.

Η συναλλαγή, ύψους 2,4 δις δολαρίων, θα επιτρέψει να αποκτήσει άμεσα εμπορική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων ογκολογίας που διαθέτει στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ήδη ο Όμιλος.

Παράλληλα με δύο συνεργασίες που αναπτύσσονται στην παρούσα φάση στον τομέα της ανοσο-ογκολογίας, η Servier εξαγόρασε τον κλάδο ογκολογίας της Shire συμπεριλαμβανομένων και δύο προϊόντων που κυκλοφορούν στο εμπόριο, των ONCASPAR και ONIVYDE.

Σημαντικό βήμα για επίτευξη των στόχων

«Η συγκεκριμένη εξαγορά αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων του Ομίλου Servier», δήλωσε ο Πρόεδρος κ. Olivier Laureau. «Η εξαγορά σηματοδοτεί την έναρξη των εμπορικών δραστηριοτήτων της στη μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά του κόσμου – τις Ηνωμένες Πολιτείες – ενώ ταυτόχρονα ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των ογκολογικών φαρμάκων της. Αποτελεί μέρος της διττής στρατηγικής της: να συνεχίσει να παρέχει καινοτόμα φάρμακα σε έναν αυξανόμενο αριθμό ασθενών σε όλο τον κόσμο και να αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα της ογκολογίας παγκοσμίως».

Στις ΗΠΑ, η διακίνηση των προϊόντων της θα πραγματοποιείται από τη νέα θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Servier Pharmaceuticals LLC (Boston), η οποία στελεχώνεται από 80 εργαζόμενους μεταξύ των οποίων και εργαζόμενων που μετέβησαν από τη Shire. Τη διεύθυνση της Servier Pharmaceuticals θα αναλάβει ο κ. David K. Lee, ο οποίος ήταν επικεφαλής των Τομέων Γενετικών Παθήσεων και Ογκολογίας της Shire.

Ο διπλός στόχος της εξαγοράς

Η θυγατρική θα συνεχίσει να διακινεί το ONCASPAR® στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο διπλός στόχος της Servier Pharmaceuticals είναι να αναπτύξει ισχυρή παρουσία σε επίπεδο πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της και ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου, να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιό της με καινοτόμα προϊόντα, τα οποία είτε ήδη κυκλοφορούν είτε πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα.

Στις υπόλοιπες χώρες πέραν των ΗΠΑ, περίπου 75 εργαζόμενοι από τη Shire αναμένεται να ενταχθούν στην οργανωτική δομή της Servier και να συνεχίσουν να είναι υπεύθυνοι για την προώθηση των ONCASPAR® και ONIVYDE® σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία.
Με τη συγκεκριμένη εξαγορά, η Servier κάνει ένα ακόμα βήμα προς την εκπλήρωση των στρατηγικών της στόχων να αποτελέσει μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία.

Η Servier

Πρόκειται για έναν διεθνή ανεξάρτητο φαρμακευτικό Όμιλο, που διοικείται από ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με έδρα τη Γαλλία (Suresnes). Με μία ισχυρή διεθνή παρουσία σε 149 χώρες και κύκλο εργασιών 4,152 δις ευρώ το 2017, η εταιρεία απασχολεί 21.700 άτομα παγκοσμίως. Ο όμιλος Servier πλήρως ανεξάρτητος, επανεπενδύει το 25% του κύκλου εργασιών του (εξαιρουμένων των γενοσήμων φαρμάκων) στην έρευνα και την ανάπτυξη και χρησιμοποιεί όλα τα κέρδη του για την ανάπτυξη. Η εταιρική εξέλιξη του ομίλου καθοδηγείται από τη συνεχή αναζήτηση καινοτόμων θεραπειών, στοχεύοντας σε 5 κύριους άξονες αριστείας που αφορούν: καρδιαγγειακά, ανοσο-φλεγμονώδη και νευροψυχιατρικά νοσήματα, ογκολογία και διαβήτη, καθώς και από τη δραστηριότητα που αφορά στην παραγωγή υψηλής ποιότητας γενοσήμων φαρμάκων. Η Servier, επίσης, πέρα από την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων, παρέχει eHealth θεραπευτικές λύσεις.

 

 

 

 

 

 

Το ενδεχόμενο πώλησης assets της Shire εξετάζει η Takeda μετά την εξαγορά