Με 43 υπαλλήλους (φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακοποιών) ενισχύεται άμεσα ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με το νέο προσωπικό να λαμβάνει θέσεις εργασίας σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Καλαμάτα, Κόρινθο, Μυτιλήνη, Σύρο, Πύργο και Μεσολόγγι.

Με 43 υπαλλήλους (φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακοποιών) ενισχύεται άμεσα ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με το νέο προσωπικό να λαμβάνει θέσεις εργασίας σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Καλαμάτα, Κόρινθο, Μυτιλήνη, Σύρο, Πύργο και Μεσολόγγι.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η προκήρυξη αφορά 38 άτομα ΠΕ Φαρμακοποιών και 5 ΔΕ Βοηθών Φαρμακοποιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 15 έως τις 26 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, για τις 38 θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών στον ΕΟΠΥΥ τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Γνώση ξένων γλωσσών (έξτρα μόρια)
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:
 • Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Παράβολο €3
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Πιστοποιητικά επαγγελματικών ιδιοτήτων
Μισθός:

Ο πρώτος μισθός ανέρχεται στα 1.092 ευρώ

Με επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί: €50

2 παιδιά: €70

3 παιδιά: €120

Ενώ, για τις 5 θέσεις ΔΕ Βοηθών Φαρμακοποιών στον ΕΟΠΥΥ, απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα:
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (ν.3919/2011)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
 • Γνώση ξένης γλώσσας (έξτρα μόρια)
Δικαιολογητικά:
 • Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Παράβολο €3
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
Μισθός:

Ο πρώτος μισθός ανέρχεται στα 858 ευρώ

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί: €50

2 παιδιά: €70

3 παιδιά: €120

Γενικά προσόντα της προκήρυξης ΕΟΠΥΥ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. που ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα.

Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την περιουσία. Παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί σε τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης. Έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

Να μη έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα