Για αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των φαρμακείων κατηγορεί την φαρμακευτική επιχείρηση Abbott Laboratories, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), για τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre.

Λόγο για αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των φαρμακείων κατηγορεί την φαρμακευτική επιχείρηση Abbott Laboratories για τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Σε επιστολή του, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, υπογραμμίζει:

Θέμα: «Πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού»

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3203/06.8.2019 εγγράφου μας με θέμα «Πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού» και προς απάντηση του από 09.8.2019 εγγράφου της εταιρείας «ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ» (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 3250/09.8.2019) που απευθύνεται προς Υμάς και τον Π.Φ.Σ., επαγόμεθα τα κάτωθι:

Ως αποδεικνύεται δυνάμει του ενημερωτικού φυλλαδίου της ως άνω εταιρείας που διανέμεται στους ασθενείς και τα φαρμακεία και αντίγραφό του σας επισυνάπτουμε, η συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre διανέμεται αποκλειστικά από την εταιρεία «ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ» απευθείας στους ασθενείς και όχι από τα φαρμακεία.

Συγκεκριμένα στο ενημερωτικό φυλλάδιο αναφέρεται ότι:

«Πώς μπορούν τα φαρμακεία να παραγγείλουν το σύστημα FreeStyle Libre; …Η συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre, που είναι απαραίτητη για τη χρήση του συστήματος διατίθεται αποκλειστικά από την εταιρεία ABBOTT απευθείας στον ασθενή.

Πώς μπορούν οι ασθενείς να προμηθευτούν τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre;

Στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που δικαιούνται αποζημίωση, η συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre διατίθεται δωρεάν, αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ABBOTT, με την εκτέλεση της πρώτης γνωμάτευσης για αισθητήρες…».

Τοιουτοτρόπως επιβεβαιώνεται πλήρως το σύνολο των αναφερομένων στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3203/06.8.2019 έγγραφό μας, συγχρόνως δε, διαψεύδονται απολύτως όσα παραθέτει η «ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ» στο έγγραφό της προς Υμάς και τον Π.Φ.Σ.

Αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η εν λόγω εταιρεία διαθέτει στα φαρμακεία μόνο τους αισθητήρες συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης. Ενώ διαθέτει τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre των εν λόγω αισθητήρων απευθείας στους ασθενείς. Αρνούμενη επί της ουσίας να την διαθέσει και στα φαρμακεία.

Αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η εν λόγω εταιρεία, δραστηριοποιούμενη στον αυτό χώρο με τα φαρμακεία ως Παραγωγός και ως Πάροχος, και αρνούμενη να διαθέσει τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre των εν λόγω αισθητήρων στα φαρμακεία, αποκτά αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των φαρμακείων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε σε άμεσες ενέργειες για να επιλυθεί το ανωτέρω ζήτημα.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα