Τις λεπτομέρειες για την κάλυψη των κενών που προκύπτουν στα νοσοκομεία και τις δομές υγείας, λόγω της αναστολής εργασίας ανεμβολίαστων υγειονομικών, εμπλουτίζει το Υπουργείο Υγείας με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο.

Τις λεπτομέρειες για την κάλυψη των κενών που προκύπτουν στα νοσοκομεία και τις δομές υγείας, λόγω της αναστολής εργασίας ανεμβολίαστων υγειονομικών, εμπλουτίζει το Υπουργείο Υγείας με τροπολογία

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η τροπολογία προβλέπει ότι παρατείνεται μέχρι 31/12/2021 η δυνατότητα μετακίνησης πάσης φύσεως προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

Παράλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τη διασπορά του κορονοϊού παρέχεται η δυνατότητα:
  • στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ να μετακινεί για χρονικό διάστημα τριών μηνών – με δυνατότητα παράτασης για ακόμα τρεις μήνες – προσωπικό του ΕΚΑΒ
  • στον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας να μετακινεί για ένα μήνα – με δυνατότητα παράτασης για ακόμα τρεις μήνες – πάσης φύσης προσωπικό από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας σε κέντρα υγείας.

Επίσης, παρατείνεται για τρεις ακόμα μήνες η δυνατότητα στους φορείς, το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση προσωπικού σε αναστολή καθηκόντων, να προσλαμβάνουν από τον ιδιωτικό τομέα με τρίμηνη σύμβαση εργασίας, οποία δύναται να παραταθεί για τρεις μήνες ακόμα, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του ν.3329/2005, καθώς και ιατρικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού ιατρικού προσωπικού του άρθρου 21 του ν.3580/2007.

Δείτε την τροπολογία εδώ

Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αναστολής λειτουργίας κλινικών ή εργαστηρίων από τις μετακινήσεις προσωπικού, το Υπουργείο φαίνεται πως θα στραφεί στον ιδιωτικό τομέα.

Έτσι, παρέχεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δυνατότητα στις διοικήσεις των δομών υγείας, φορέων και δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση προσωπικού σε αναστολή καθηκόντων:

να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των υπηρεσιών διοικητικού προσωπικού (γραμματεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, γραφείο κίνησης ασθενών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λογιστήριο, μισθοδοσία, προμήθειες και διαχείριση υλικού – παραγγελίες/αποθήκες κ.ά.) και υποστηρικτικού προσωπικού (καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, ιματισμός, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων κ.ά.), να αναθέτουν άμεσα τις υπηρεσίες παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα σε συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήρια,

να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά νομικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούν δευτερογενείς διακομιδές (εξιτήρια, επανεξετάσεις, κ-λπ.) των δομών υγείας αρμοδιότητάς τους.

Διενεργείται με απευθείας ανάθεση και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά σύναψη των ως άνω συμβάσεων προμήθειας υπηρεσιών μετά από την ανάρτηση σχετικών προσκλήσεων στην ιστοσελίδα του φορέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ημερών.

Ορίζεται τρίμηνη διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν κατά τα ανωτέρω, με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις μήνες, και καλύπτεται το κόστος από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα με έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα