Πέντε από τις 30 προσφορές εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τα self test κορωνοϊού τα οποία θα δίνονται δωρεάν από τις αρχές Απριλίου σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Αυτές οι πέντε εταιρείες είναι αυτές που κατ’ αρχήν έχουν θεωρηθεί ως εκείνες που έχουν τις καλύτερες προδιαγραφές και από αυτές θα προκριθούν τρεις, ίσως και μια.

Πέντε από τις 30 προσφορές εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τα self test κορωνοϊού τα οποία θα δίνονται δωρεάν από τις αρχές Απριλίου σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η «Απόφαση αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 11879/24-03-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την επείγουσα προμήθεια ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.».

Αποδοχή της τεχνικής προσφοράς των εταιρειών ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών- Κατασκευαστική- Τεχνική- Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων και ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM), διότι είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την απόρριψη όλων των υπόλοιπων τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν καθώς δεν πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 πρόσκλησης προχώρησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Σύμφωνα με την απόφαση

3. Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των κάτωθι εταιρειών και την ανάδειξή τους ως προσωρινών αναδόχων, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως εξής:

3.1. για την προμήθεια με αγορά 2.500.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην τιμή των 2,29€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 5.725.000,00€.

3.2. για την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing,στην εταιρεία ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών-Κατασκευαστική- Τεχνική-Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων στην τιμή των 3,30€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 3.300.000,00€.

3.3. για την προμήθεια με αγορά 3.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην εταιρεία SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην τιμή των 3,36€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 10.080.000,00€.

3.4. για την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM) στην τιμή των 3,45€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 3.450.000,00€.

3.5. για την προμήθεια με αγορά 1.900.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ στην τιμή των 4€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 7.600.000,00€.

4. Οι ως άνω προσωρινοί ανάδοχοι, καλούνται να υποβάλουν άμεσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 1.8 «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για τη προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από τη πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Ποιοι κατέθεσαν πρόταση

Οι 30 εταιρείες που κατέθεσαν πρόταση είναι οι: Naturalis, Petroil, Μίγκος, Δίγκας, ENNOVATIVE, Bioplus, Dermis, ΦΑΓΚΡΟΝ, ΑΝΤΙΣΕΛ, Helix, Biospeedia, Ramma Dental, Medhealth, Hygiene ONE, GMK Medical, Ξενοφών Γερμανός, Swiss Med, Medella, Asklipios Medical Group, URF Pharmaceutical, BIOSNA, Roche, QEFII, Πήγασος, MEEPMENT, BIOPROM, MARVIFARM, Anats, MedTrust και Anachem.

Αν εάν το αποτέλεσμα της εξέτασης με το self-test είναι θετικό τότε θα πρέπει να γίνεται είσοδος στην πλατφόρμα sel-testing.gov.gr όπου οι πολίτες θα μπαίνουν με τον ΑΜΚΑ τους και θα δηλώνουν το θετικό αποτέλεσμα της εξέτασης.

Στη συνέχεια θα εκδίδεται μια βεβαίωση σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να προσέλθουν σε κάποιο από τα προτεινόμενα σταθερά σημεία δειγματοληψίας ώστε να γίνεται επιβεβαίωση με δεύτερο τεστ από επαγγελματία υγείας και να ενημερώνεται το μητρώο ασθενών με νόσο COVID-19.

Αν έχουν συμπτώματα θα πρέπει να επισκεφθούν κάποια σταθερή δομή υγείας ώστε να γίνει κλινική εκτίμηση και αξιολόγηση των ευρημάτων.

Διευκρινίσεις Πελώνη για τον διαγωνισμό 

Διευκρινίσεις για το θέμα του διαγωνισμού για την προμήθεια των self tests έδωσε εκ νέου τη. Δευτέρα (29/3) μέσω ανακοίνωσής της η κυβερνητική εκπρόσωπος κ. Αριστοτελεία Πελώνη, εξαπολύοντας παράλληλα δριμεία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, που. όπως αναφέρει βιάστηκε με ανακοίνωσή του ανήμερα της 25ης Μαρτίου «να εκτοξεύσει λάσπη και ψέματα στον ανεμιστήρα».

Όπως αναφέρει η κα. Πελώνη για τον διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατέθεσαν φάκελο συνολικά 31 εταιρείες, αλλά όχι και η Siemens Healthineers, όπως κατήγγειλε η αξιωματική αντιπολίτευση.

«Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπέβαλε προσφορά ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Προκύπτει ότι δεν πληρούσε καν τις προδιαγραφές που τέθηκαν από τους ειδικούς» σημειώνει η κυβερνητική εκπρόσωπος, κ. Πελώνη.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της κυβερνητικής εκπροσώπου Αριστοτελείας Πελώνη:

«Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο ΣΥΡΙΖΑ με επίσημη ανακοίνωσή του έσπευσε να εκτοξεύσει λάσπη και ψέματα στον ανεμιστήρα καταγγέλλοντας τον ίδιο τον. πρωθυπουργό για φωτογραφική απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Siemens για την προμήθεια των self-test.

Κατασκεύασε μια ψεύτικη ιστορία, αποδεικνύοντας ότι δεν ορρωδεί προ ουδενός προκειμένου να πλήξει την διαχείριση. της πανδημίας και την προσπάθεια για ελεγχόμενη επανεκκίνηση και άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνίας.

Κατασκεύασε μια ψεύτικη ιστορία όπως μόνο αυτός ξέρει.

Σήμερα που τα fake news του κατέρρευσαν, οι λασπολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ σιωπούν.

31 εταιρείες υπέβαλαν προσφορές στον διαγωνισμό και ο φάκελος κατατίθεται σήμερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπέβαλε προσφορά ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Προκύπτει ότι δεν πληρούσε καν τις προδιαγραφές που τέθηκαν από τους ειδικούς.

Η σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένοχη.

Ας απαντήσει επιτέλους. Συμφωνεί να προμηθευτεί η χώρα άμεσα οικιακά τεστ, πρώτα από όλη την Ευρώπη και πριν. η προμήθειά τους καταστεί εξαιρετικά δύσκολη λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού; Συμφωνεί να ανοίξουν δραστηριότητες με τη χρήση των νέων εργαλείων που παρέχει η επιστήμη;

Ή θα επιμείνει να εύχεται την καταστροφή για να βρει αντιπολιτευτικό αφήγημα;

Όση λάσπη κι αν πετάξουν, γυρίζει πίσω.»

Αριστοτελείας Πελώνη

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα